VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng Địa lý tổng hợp

GIỚI THIỆU

Trưởng phòng: TS.NCV. Trịnh Phi Hoành, email: tphoanh@hcmig.vast.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Nghiên cứu điều tra cơ bản đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường làm cơ sở khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng lãnh thổ.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguồn nhân lực (biên chế) của phòng gồm 02 Tiến sỹ:

1. Tiến sĩ Trịnh Phi Hoành, email: tphoanh@hcmig.vast.vn

Tiến sĩ Trịnh Phi Hoành nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Địa lý tự nhiên năm 2012 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, bảo vệ thành công luận án và nhận học vị Tiến sĩ, chuyên ngành Địa lý tài nguyên và môi trường năm 2018 tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trước khi về công tác tại Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh, TS đã có gần 10 năm công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp với vai trò giảng viên, Trưởng bộ môn và Phó Trưởng khoa. TS. Trịnh Phi Hoành đã chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp Cơ sở và tham gia nhiều đề tài, dự án khác; công bố được nhiều bài báo trên tạp chí, hội nghị, hội thảo chuyên ngành. Hướng nghiên cứu chính của TS Hoành là sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng tránh và thích ứng với thiên tai theo tiếp cận Địa lý tổng hợp.

2. Tiến sĩ Nguyễn Siêu Nhân, email: nsnhan@hcmig.vast.vn

TS. Nguyễn Siêu Nhân, nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý - Địa chất năm 1997 tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. TS. Nguyễn Siêu Nhân công tác tại Viện Địa lý tài nguyên từ năm 1984 đến nay với các các cương vị nghiên cứu viên, Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, Trưởng phòng Địa chất - địa mạo, Phó Viện trưởng. TS đã tham gia nhiều đề tài, dự án các cấp, xuất bản 02 cuốn sách tham khảo. Hướng nghiên cứu của TS Nhân là sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở tiếp cận địa chất - địa mạo.

Ngoài ra, phòng còn hợp đồng và hợp tác với các đơn vị trong và ngoài Viện để thực hiện các nhiệm vụ.

Các công trình tiêu biểu trong 10 năm gần đây:

+ Đề tài/Dự án các cấp: 18 đề tài;

+ Các công trình công bố: 32 bài báo trong và ngoài nước.