VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin địa lý

GIỚI THIỆU

Phó Giám đốc Trung tâm: ThS.NCS.NCV. Trịnh Phi Hoành, email: tphoanh@hcmig.vast.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng

  • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ liên quan đến viễn thám và hệ thông tin địa lý phục vụ quy hoạch, sử dụng, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và quy hoạch, phát triển lãnh thổ.

Nhiệm vụ

  • Thu nhận, phân tích và xử lý ảnh từ vệ tinh phục vụ điều tra, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng lãnh thổ phía Nam.
  • Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ thông tin trong điều tra tài nguyên, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học; trong sử dụng và khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh giảm nhẹ tác hại tai biến và thiên tai.
  • Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS, GPS, Internet, trong phân tích dữ liệu không gian, mô hình hóa, phục vụ công tác dự báo, đánh giá tài nguyên.
  • Nghiên cứu, xây dựng, phát triển các phương pháp bảo mật cơ sở dữ liệu, các phần mềm tính toán tự động hóa.
  • Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các giải thuật tính toán để giải các bài toán lý thuyết và thực nghiệm trong điều tra cơ bản.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám (RS), hệ thông tin địa lý (GIS), công nghệ định vị toàn cầu (GNSS) tại Việt Nam trong các lĩnh vực sau:

  • Giám sát tài nguyên và môi trường;
  • Quản lý, giám sát nông nghiệp, lâm nghiệp;
  • Quy hoạch và quản lý đô thị, giao thông;
  • Giám sát, quản lý tai biến thiên tai.

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguồn nhân lực của phòng: gồm 01 Thạc sỹ-nghiên cứu sinh, 01 kỹ sư, 01 cử nhân

+ ThS.NCS.NCV. Trịnh Phi Hoành, email: tphoanh@hcmig.vast.vn

+ Kỹ sư. Nguyễn Cao Hanh, email: nchanh@hcmig.vast.vn

+ Cử nhân Nguyễn Anh Phương, email: 

Các công trình tiêu biểu trong 10 năm gần đây:

+ Đề tài/Dự án các cấp: 14 đề tài/dự án

+ Các công trình công bố: 35 bài báo trong và ngoài nước