VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC VĂN BẢN

Tiêu đề Ngày tạo File
Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 15-11-2018
Quyết định 1876/QĐ-VHL ngày 10/10/2018 V/v ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 08-11-2018
Quyết định 1779/QĐ-VHL ngày 08/10/2018 V/v Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam được ủy quyền phê duyệt, nghiệm thu 08-11-2018
Quyết định 1777/QĐ-VHL v/v Ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam dành cho cán bộ trẻ 08-11-2018
Quyết định ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc hướng các khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 10-09-2018
Quyết định số 11/QĐ-VĐLTN ngày 28/01/2018 V/v ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2018 27-07-2018
Quyết định 190/QĐ-VĐLTN V/v Ban hành quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 28-01-2018
Quyết định 2756/QĐ-VHL V/v Ban hành quy định tạm thời quản lý Chương trình hỗ trợ hoạt độngnghiên cứu khoa học cho Nghiên cứu viên cao cấp 28-01-2018
Quyết định 2397/QĐ-VHL V/v Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN 24-12-2017
Quyết định 2396/QĐ-VHL V/v Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN 24-12-2017