VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

26-12-2017

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018:

 - Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 21/12/2017 đến hết ngày 09/03/2018

 - Thời gian thi tuyển: ngày 14 & 15/04/2018

 - Xem chi tiết tại đây: 

http://resourcesgeography.ac.vn/upload/news/files/Thong%20bao%20tuyen%20sinh%20ThS%20dot%201%20nam%202018(1).pdf