VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ đợt 1 năm 2018

26-12-2017

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ đợt 1 năm 2018:

 - Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 21/12/2017 đến hết ngày 16/03/2018

 - Thời gian xét tuyển: dự kiến từ ngày 16 - 27/04/2018

 - Xem chi tiết tại đây:

http://resourcesgeography.ac.vn/upload/news/files/Thong%20bao%20tuyen%20sinh%20TS%20dot%201%20nam%202018.pdf