VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Học viện KH&CN thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN sau tiến sĩ

26-03-2018

 Học viện Khoa học và Công nghệ là đơn vị được Viện Hàn lâm KHCNVN giao tổ chức thực hiện Chương trình sau tiến sĩ tạo nguồn lực KHCN cho Viện Hàn lâm KHCNVN theo Quyết định số 234/QĐ-VHL ngày 27/2/2017 (Toàn văn quy định xem tại đây)

Năm 2018, Học viện thông báo tuyển chọn đề tài KHCN sau tiến sĩ năm 2018 (dự kiến khoảng 10 đề tài). Các ứng viên trúng tuyển đề tài KHCN sau tiến sĩ sẽ được hưởng học bổng sau tiến sĩ 4,5 triệu đồng/tháng trong 3 năm và chủ trì đề tài nghiên cứu 300 triệu đồng/3 năm.

Chi tiết thông báo xem tại đây
Đơn và hồ sơ đăng ký theo mẫu tại file đính kèm, Download tại đây.

Người đưa tin: T.P.H, Nguồn: Học viện KH&CN