VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2018

02-05-2018

Chi tiết thông báo xét tuyển viên chức vui lòng xem file theo đường link phía dưới:

http://resourcesgeography.ac.vn/upload/news/files/82.pdf

Biểu mẫu Đơn xét tuyển (tải về tại đây);

Biểu mẫu Lý lịch khoa học (tải về tại đây).

Nguồn: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM