VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018 của Trường Đại học Sư phạm - ĐH Huế

09-05-2018

Căn cứ Kế hoạch số 1176/KH-ĐHSP ngày 27/4/2018 của Trường ĐHSP - Đại học Huế về Kế hoạch tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018, Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Trường ĐHSP - Đại học Huế tuyển sinh, đào tạo 02 chuyên ngành:

1) Địa lý tự nhiên;

2) Quản lý giáo dục

Anh/chị/em nào có quan tâm vui lòng xem và liên hệ theo địa chỉ: Bộ phận Đào tạo, Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 02383 299 618 (gặp chị Tiếu), email: vanthu.hcmig@vast.vn hoặc số điện thoại ghi trong Kế hoạch tuyển sinh.

Tải Kế hoạch tuyển sinh tại đây.