VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Danh sách dự tuyển viên chức năm 2018

01-06-2018

Căn cứ Thông báo số 82/TB-ĐLTN ngày 27/4/2018 của Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh về việc xét tuyển viên chức năm 2018,

Đến thời điểm hết hạn nhận hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh đã nhận được hồ sơ của 09 ứng viên.

Danh sách cụ thể (vui lòng xem tại đây).