VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Danh sách ứng viên dự tuyển viên chức năm 2017

13-03-2017

Danh sách ứng viên dự tuyển viên chức năm 2017

STT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại Ngành dự tuyển
01 Vũ Quang Huy P410, E8, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 0984086292 Công nghệ môi trường