VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển Cần Giờ, TP.HCM và đề xuất các giải pháp bảo vệ thích hợp

TÊN NỘI DUNG
Tên đề tài dự án Nghiên cứu đánh giá tiềm năng tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển Cần Giờ, TP.HCM và đề xuất các giải pháp bảo vệ thích hợp
Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Ngọc Thanh
Đơn vị thực hiện Phòng Địa Vật lý
Cấp quản lý Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
Thời gian thực hiện 06/2016 - 06/2018
Mục tiêu đề tài
Sản phẩm đề tài
Kết quả đạt được
Kinh phí 1,500,000,000đ
Xếp loại đề tài