VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre

TÊN NỘI DUNG
Tên đề tài dự án Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre
Chủ nhiệm đề tài PGS>TS. Phạm Việt Hòa
Đơn vị thực hiện Phòng Địa Vật lý
Cấp quản lý Chương trình Vũ trụ
Thời gian thực hiện 12/2016 - 05/2019
Mục tiêu đề tài
Sản phẩm đề tài
Kết quả đạt được
Kinh phí 5,100,000,000đ
Xếp loại đề tài Đang thực hiện