VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Xác định nguyên nhân, dự báo tình hình xâm nhập mặn vào đất và nước tại tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng. Đề xuất các giải pháp thích ứng hợp lý

TÊN NỘI DUNG
Tên đề tài dự án Xác định nguyên nhân, dự báo tình hình xâm nhập mặn vào đất và nước tại tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng. Đề xuất các giải pháp thích ứng hợp lý
Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Ngọc Thanh
Đơn vị thực hiện Phòng Địa Vật lý
Cấp quản lý Sở KHCN tỉnh Bến Tre
Thời gian thực hiện 09/2017 - 09/2019
Mục tiêu đề tài
Sản phẩm đề tài
Kết quả đạt được
Kinh phí 894,719,000đ
Xếp loại đề tài