VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC THÔNG BÁO

23-07-2018
Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-VĐLTN ngày 11/06/2018 về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2018, Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM kính mời anh (chị) trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 đến làm thủ tục ký hợp đồng lao động:...
09-07-2018
Để chào mừng Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Địa lý (1993 - 2018), được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Địa lý sẽ tổ chức Hội nghị Quốc gia về Khoa học Địa lý với chủ đề:...
01-07-2018
Ngày 28/6/2018, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh có thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018...
27-06-2018
Kể từ ngày 08/6/2018, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường...
25-06-2018
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2018 thông báo triệu tập các ứng viên có hồ sơ xét tuyển đạt yêu cầu tiếp tục tham gia phỏng vấn viên chức năm 2018...
01-06-2018
Căn cứ Thông báo số 82/TB-ĐLTN ngày 27/4/2018 của Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh...
21-05-2018
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2018 - đợt 2 như sau:...
02-05-2018
Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tổ chức xét tuyển viên chức năm 2018 như sau:...
23-04-2018
Tiếp nối thành công Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2017” đã được tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn và các lần hội thảo trước đó, Hội thảo ...
26-03-2018
Học viện Khoa Học và Công nghệ thông báo tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ năm 2018...

LIÊN KẾT