VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC THÔNG BÁO

29-01-2018
Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X với chủ đề ...
26-12-2017
Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ đợt 1 năm 2018...
26-12-2017
Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018...
05-10-2017
V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa năm 2017 của Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM"...
27-03-2017
V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 02: Thiết bị máy móc phục vụ đề tài "Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre"...

LIÊN KẾT