VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC THÔNG BÁO

05-10-2017
V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Sửa chữa năm 2017 của Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM"...
27-03-2017
V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 02: Thiết bị máy móc phục vụ đề tài "Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre"...