VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO MỚI

26-03-2018
Học viện Khoa Học và Công nghệ thông báo tuyển chọn cá nhân chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ sau tiến sĩ năm 2018...
29-01-2018
Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X với chủ đề ...
26-12-2017
Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sỹ đợt 1 năm 2018...
Xem tất cả

VĂN BẢN MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Quyết định 121/QĐ-VĐLTN V/v Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 28-01-2018
Quyết định 01/QĐ-CĐVĐLTN V/v Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM 28-01-2018
Quyết định 190/QĐ-VĐLTN V/v Ban hành quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 28-01-2018
Xem tất cả

BIỂU MẪU MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Giấy đề nghị chuyển tiền 28-01-2018
Giấy giới thiệu 28-01-2018
Giấy đi đường 28-01-2018
Xem tất cả