VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO MỚI

09-07-2019
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường...
28-12-2018
Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, đặc biệt là trong trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta k...
06-11-2018
Ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM đã ra các thông báo...
Xem tất cả

VĂN BẢN MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Quy định về việc công khai thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ 18-07-2019
Bảng lương tháng 4 năm 2019 10-04-2019
Báo cáo thu chi năm 2019 07-01-2019
Xem tất cả

BIỂU MẪU MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Giấy đề nghị chuyển tiền 28-01-2018
Giấy giới thiệu 28-01-2018
Giấy đi đường 28-01-2018
Xem tất cả

LIÊN KẾT