VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO MỚI

28-12-2018
Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, đặc biệt là trong trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta k...
06-11-2018
Ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM đã ra các thông báo...
01-11-2018
Ngày 28/9/2018, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo Tuyển sinh Đào tạo dự bị Nghiên cứu sinh năm 2018...
Xem tất cả

VĂN BẢN MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Bảng lương tháng 4 năm 2019 10-04-2019
Báo cáo thu chi năm 2019 07-01-2019
Quyết định ban hành Quy định về việc Quản lý các Dự án sản xuất - thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 03-01-2019
Xem tất cả

BIỂU MẪU MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Giấy đề nghị chuyển tiền 28-01-2018
Giấy giới thiệu 28-01-2018
Giấy đi đường 28-01-2018
Xem tất cả