VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO MỚI

12-06-2018
Căn cứ vào Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT...
01-06-2018
Căn cứ Thông báo số 82/TB-ĐLTN ngày 27/4/2018 của Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh...
21-05-2018
Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2018 - đợt 2 như sau:...
Xem tất cả

VĂN BẢN MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Quyết định 121/QĐ-VĐLTN V/v Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 28-01-2018
Quyết định 01/QĐ-CĐVĐLTN V/v Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM 28-01-2018
Quyết định 190/QĐ-VĐLTN V/v Ban hành quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 28-01-2018
Xem tất cả

BIỂU MẪU MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Giấy đề nghị chuyển tiền 28-01-2018
Giấy giới thiệu 28-01-2018
Giấy đi đường 28-01-2018
Xem tất cả