VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO MỚI

06-11-2018
Ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM đã ra các thông báo...
01-11-2018
Ngày 28/9/2018, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo Tuyển sinh Đào tạo dự bị Nghiên cứu sinh năm 2018...
18-10-2018
Ngày 15/10/2018, Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách dự tuyển viên chức đợt 2, năm 2018...
Xem tất cả

VĂN BẢN MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 15-11-2018
Quyết định 1876/QĐ-VHL ngày 10/10/2018 V/v ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 08-11-2018
Quyết định 1779/QĐ-VHL ngày 08/10/2018 V/v Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam được ủy quyền phê duyệt, nghiệm thu 08-11-2018
Xem tất cả

BIỂU MẪU MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Giấy đề nghị chuyển tiền 28-01-2018
Giấy giới thiệu 28-01-2018
Giấy đi đường 28-01-2018
Xem tất cả