VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO MỚI

18-10-2018
Ngày 15/10/2018, Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách dự tuyển viên chức đợt 2, năm 2018...
14-09-2018
Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, đặc biệt là trong trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta k...
13-09-2018
Ngày 13/9/2018, Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018....
Xem tất cả

VĂN BẢN MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Quyết định ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc hướng các khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 10-09-2018
Quyết định số 11/QĐ-VĐLTN ngày 28/01/2018 V/v ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2018 27-07-2018
Quyết định 190/QĐ-VĐLTN V/v Ban hành quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 28-01-2018
Xem tất cả

BIỂU MẪU MỚI

Tiêu đề Ngày tạo File
Giấy đề nghị chuyển tiền 28-01-2018
Giấy giới thiệu 28-01-2018
Giấy đi đường 28-01-2018
Xem tất cả