VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Tác giả: Pham Thi Phuong Thao, Pham Minh Thu, Nguyen Minh Giam, Ho Dinh Duan and Bui Hong Long

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Truong Thi Cat Tuong, Ho Dinh Duan, Sitichai Choosumrong, Venkatesh Raghavan

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Vũ Hữu Long, Nguyễn Vũ Giang, Phạm Việt Hòa, Nguyễn Thanh Hùng

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Tống Sĩ Sơn, Tống Thị Huyền Ái, Nguyễn Vũ Giang, Phạm Việt Hòa, Vũ Phan Long

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Pham Tuan Nhi, Hoang HL

Năm xuất bản: 2010

Tác giả: Li, X., Liu, J.P., Saito, Y., Van Lap Nguyen

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Truong Van Tuan, Tran Van Thuong, Phan Van Phu, Nguyen Dinh Van, Dao Ngoc Hung, Pham Van Ngot, Trinh Phi Hoanh

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Toan, L. Q., Cu, P. V., Thanh, B. Q., Hoa, P. V., Long, V. H., Trang, N. T. Q. and Hauser, L. T.

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Bui The Huy, Chu Thi Bich Thao, Van-Duong Dao, Nguyen Thi Kim Phuong, Yong-Ill Lee

Năm xuất bản: 2017