VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Tác giả: Lê Ngọc Thanh, Phạm Hoàng Hải, Mai Trọng Thông, Nguyễn Lập Dân, Nguyễn Siêu Nhân, Lê Văn Hương, Lưu Thế Anh

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Nguyen Thi Mai Tho, Bui The Huy, Dang Nguyen Nha Khanh, Nguyen Quoc Thang, Nguyen Thi Phuong Dieu, Bui Dai Duong, Nguyen Thi Kim Phuong

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Gugliotta, M., Saito, T., Van Lap Nguyen, Thi Kim Oanh Ta, Tamura, T.

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Gugliotta, M., Saito, T., Van Lap Nguyen, Thi Kim Oanh Ta, Tamura, T., Fukuda,S.

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Pham Thi Phuong Thao, Pham Minh Thu, Nguyen Minh Giam, Ho Dinh Duan and Bui Hong Long

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Truong Thi Cat Tuong, Ho Dinh Duan, Sitichai Choosumrong, Venkatesh Raghavan

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Vũ Hữu Long, Nguyễn Vũ Giang, Phạm Việt Hòa, Nguyễn Thanh Hùng

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Tống Sĩ Sơn, Tống Thị Huyền Ái, Nguyễn Vũ Giang, Phạm Việt Hòa, Vũ Phan Long

Năm xuất bản: 2018

Tác giả: Pham Tuan Nhi, Hoang HL

Năm xuất bản: 2010

LIÊN KẾT