VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Tác giả: Li, X., Liu, J.P., Saito, Y., Van Lap Nguyen

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Truong Van Tuan, Tran Van Thuong, Phan Van Phu, Nguyen Dinh Van, Dao Ngoc Hung, Pham Van Ngot, Trinh Phi Hoanh

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Toan, L. Q., Cu, P. V., Thanh, B. Q., Hoa, P. V., Long, V. H., Trang, N. T. Q. and Hauser, L. T.

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Bui The Huy, Chu Thi Bich Thao, Van-Duong Dao, Nguyen Thi Kim Phuong, Yong-Ill Lee

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Hoa Viet Pham, Leon T. Hauser, Giang Nguyen Vu, Binh An Nguyen, Hieu Minh Nguyen, Trang Thi Quynh Nguyen, Toan Quang Le, Long Huu Vu, Ai Thi Huyen Tong, Hong Pham Viet, Hai Le Vu Hong.

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Liu, J.P., DeMaster, D.J, Nitrouer C.A., Eidam E.F., Thanh T. Nguyen, Saito, Y., Van Lap Nguyen, Thi Kim Oanh Ta, Li, X.,

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Leon T. Hauser, Giang Nguyen Vu, Binh An Nguyen, Emma Dade, Hieu Minh Nguyen, Trang Thi Quynh Nguyen, Toan Quang Le, Long Huu Vu, Ai Thi Huyen Tong, Hoa Viet Pham.

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Gugliotta M., Saito Y., Van Lap Nguyen, Thi Kim Oanh Ta, Nakashima R., Tamura T., Uehara K., Katsuki K., Yamamoto S.

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Anthony, E.J, Dussouillez, P., Dolique, F., Besset, M., Brunier, G., Van Lap Nguyen, Goihot, M.

Năm xuất bản: 2017