VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Tác giả: Hoa Viet Pham, Leon T. Hauser, Giang Nguyen Vu, Binh An Nguyen, Hieu Minh Nguyen, Trang Thi Quynh Nguyen, Toan Quang Le, Long Huu Vu, Ai Thi Huyen Tong, Hong Pham Viet, Hai Le Vu Hong.

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Liu, J.P., DeMaster, D.J, Nitrouer C.A., Eidam E.F., Thanh T. Nguyen, Saito, Y., Van Lap Nguyen, Thi Kim Oanh Ta, Li, X.,

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Leon T. Hauser, Giang Nguyen Vu, Binh An Nguyen, Emma Dade, Hieu Minh Nguyen, Trang Thi Quynh Nguyen, Toan Quang Le, Long Huu Vu, Ai Thi Huyen Tong, Hoa Viet Pham.

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Gugliotta M., Saito Y., Van Lap Nguyen, Thi Kim Oanh Ta, Nakashima R., Tamura T., Uehara K., Katsuki K., Yamamoto S.

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Anthony, E.J, Dussouillez, P., Dolique, F., Besset, M., Brunier, G., Van Lap Nguyen, Goihot, M.

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Nguyen Quoc Thang, Le Van Tan, Bui The Huy, Nguyen Thi Kim Phuong

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Nguyen Thi Kim Phuong, Ho Nguyen Nhat Ha, Nguyen Thi Phuong Dieu, Bui The Huy

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Bui The Huy, Da-Som Jung, Nguyen Thi Kim Phuong, Yong-Ill Lee

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Nguyen Quoc Thang, Nguyen Thi Kim Phuong, Le Van Tan

Năm xuất bản: 2016

Tác giả: Ho Nguyen Nhat Ha, Nguyen Thi Kim Phuong, Nguyen Thi Mai Tho

Năm xuất bản: 2016