VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Tác giả: Zuo Xue, J. Paul Liu, Dave DeMaster, Elana L. Leithold, Shiming Wan, Qian Ge, Van Lap Nguyen, Thi Kim Oanh Ta

Năm xuất bản: 2014

Tác giả: Tim Funkenberg, Tran Thai Binh, Florian Moder, and Stefan Dech

Năm xuất bản: 2014

Tác giả: Nguyen Van Giang, Le Ngoc Thanh, Vu Quang Hiep, Noboru Hida

Năm xuất bản: 2014

Tác giả: Nguyen V. Giang, Nguyen B. Duan, Le N. Thanh, Noboru Hida

Năm xuất bản: 2013

Tác giả: Viet Pham-Bach, Nguyen Lam-Dao, Akiko Tanaka

Năm xuất bản: 2013

Tác giả: Nguyen Lam-Dao, Thuy Le-Toan and Phung Hoang-Phi

Năm xuất bản: 2013

Tác giả: Kanai, Y., Saito, Y., Tamura, T., Nguyen, V.L., Ta, T.K.O., Sato, A.,

Năm xuất bản: 2013

Tác giả: N. T. Son , C. F. Chen , C. R. Chen , L. Y. Chang , H. N. Duc & L. D. Nguyen

Năm xuất bản: 2013

LIÊN KẾT