VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Tác giả: Nguyen Quoc Thang, Le Van Tan, Bui The Huy, Nguyen Thi Kim Phuong

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Nguyen Thi Kim Phuong, Ho Nguyen Nhat Ha, Nguyen Thi Phuong Dieu, Bui The Huy

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Bui The Huy, Da-Som Jung, Nguyen Thi Kim Phuong, Yong-Ill Lee

Năm xuất bản: 2017

Tác giả: Nguyen Quoc Thang, Nguyen Thi Kim Phuong, Le Van Tan

Năm xuất bản: 2016

Tác giả: Ho Nguyen Nhat Ha, Nguyen Thi Kim Phuong, Nguyen Thi Mai Tho

Năm xuất bản: 2016

Tác giả: Nguyen Thi Kim Phuong, Min-wook Beak, Bui The Huy, Yong-Ill Lee

Năm xuất bản: 2016

Tác giả: Ho Nguyen Nhat Ha, Nguyen Thi Kim Phuong, Tran Boi An, Nguyen Thi Mai Tho, Tran Ngoc Thang, Bui Quang Minh, Cao Van Du

Năm xuất bản: 2016

Tác giả: E.J. Anthony, G. Brunier, M. Besset, M. Goichot, P. Dussouiller, Nguyen Van Lap

Năm xuất bản: 2015

Tác giả: Anh L. Nguyen, Vinh H. Đang, Roel H. Bosma, Johan A.J. Vereth, Rik Leemans, Sena S. De Silva

Năm xuất bản: 2014

Tác giả: Zuo Xue, J. Paul Liu, Dave DeMaster, Elana L. Leithold, Shiming Wan, Qian Ge, Van Lap Nguyen, Thi Kim Oanh Ta

Năm xuất bản: 2014