VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Tác giả: Toru Tamura, Yoshiki Saito, Mark D. Bateman, V. Lap Nguyen, T.K. Oanh Ta, Dan Matsumot

Năm xuất bản: 2012

Tác giả: Nguyen Lam-Dao, Viet Pham-Bach, Minh Nguyen-Thanh, Mai-Thy Pham-Thi, Phung Hoang-Phi

Năm xuất bản: 2011

Tác giả: Pham Thi Mai Thy, Raghavan Venkatesh, Shinji Masumoto

Năm xuất bản: 2011

Tác giả: Pham Thi Mai Thy, Venkatesh Raghavan, N.J. Pawar

Năm xuất bản: 2010

Tác giả: Le Xuan Quynh, Vu Van Hieu, Nguyen Thanh Hung, Tran Dinh Lan, Luc Hens

Năm xuất bản: 2010

Tác giả: Ulrike P Hanebuth T., Bhling H., Nguyen Van Lap, Ta Thi Kim Oanh, BP Diem

Năm xuất bản: 2010

Tác giả: Xue Z, Liu P, DemasterD, Nguyen Van Lap, Ta Thi Kim Oanh

Năm xuất bản: 2010

Tác giả: Tamura T, Horaguchi, K, Saito, Nguyen Van Lap, Tateishi, Ta Thi Kim Oanh, Nanayama, Watanabe

Năm xuất bản: 2010