VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

Tác giả: Ulrike P Hanebuth T., Bhling H., Nguyen Van Lap, Ta Thi Kim Oanh, BP Diem

Năm xuất bản: 2010

Tác giả: Xue Z, Liu P, DemasterD, Nguyen Van Lap, Ta Thi Kim Oanh

Năm xuất bản: 2010

Tác giả: Tamura T, Horaguchi, K, Saito, Nguyen Van Lap, Tateishi, Ta Thi Kim Oanh, Nanayama, Watanabe

Năm xuất bản: 2010