VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN TP.HCM

08-01-2020
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020, ĐẠI HỘI CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2020...
03-12-2019
Hội thảo CAREES về nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường...
 • Lễ ký kết hợp đồng mở mới năm 2019 các dự án thành phần thuộc Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam"    17-01-2019
 • Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam    02-01-2019
 • Lễ ký thỏa thuận hợp tác về khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2022 giữa UBND tỉnh Ninh Thuận với Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam    02-08-2018
 • Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018, công bố cá nhân chủ nhiệm đề tài sau Tiến sĩ (Postdoc) năm 2018 và vinh danh cá nhân có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học năm 2017    18-07-2018
 • Một nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam được vinh danh trong Lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018    21-05-2018
 • Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022    05-10-2017
 • Hội thảo tập huấn giảng viên “Chương trình học tập và quan sát vì lợi ích môi trường toàn cầu GLOBE 2017”    28-09-2017
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và hành trình về các địa chỉ đỏ tại Quảng Bình, Quảng Trị năm 2017 của Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN    27-09-2017
 • Nâng cao vị thế của khoa học Việt Nam đối với khu vực và quốc tế    26-09-2017
 • TIN VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

  08-01-2020
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020, ĐẠI HỘI CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2020...
  03-12-2019
  Hội thảo CAREES về nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường...
 • Lễ ký kết hợp đồng mở mới năm 2019 các dự án thành phần thuộc Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam"
 • Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Lễ ký thỏa thuận hợp tác về khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2022 giữa UBND tỉnh Ninh Thuận với Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Lễ khai giảng khóa cao học, nghiên cứu sinh, trao bằng Tiến sĩ đợt I năm 2018, công bố cá nhân chủ nhiệm đề tài sau Tiến sĩ (Postdoc) năm 2018 và vinh danh cá nhân có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học năm 2017
 • Một nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam được vinh danh trong Lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018
 • Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022
 • Hội thảo tập huấn giảng viên “Chương trình học tập và quan sát vì lợi ích môi trường toàn cầu GLOBE 2017”
 • Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và hành trình về các địa chỉ đỏ tại Quảng Bình, Quảng Trị năm 2017 của Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN
 • Nâng cao vị thế của khoa học Việt Nam đối với khu vực và quốc tế
 • LIÊN KẾT