VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Triển khai khoa học công nghệ

GIỚI THIỆU

Phó Giám Đốc Trung tâm: ThS.NCV : Nguyễn An Bình, email: nabinh@hcmig.vast.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và triển khai khoa học Công nghệ (CARSTD) là một đơn vị trực thuộc Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM. Trung tâm được thành lập ngày 18 tháng 7 năm 2017, thực hiện chức năng nghiên cứu các công nghệ mới, các xu hướng phát triển và ứng dụng Khoa học Trái đất.

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và triển khai khoa học công nghệ có chức năng tổ chức, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng trong lĩnh vực Khoa học công nghệ. Nghiên cứu các ứng dụng của khoa học trái đất bao gồm sử dụng tài nguyên trong việc đánh giá, khai thác và giữ gìn các nguồn tài nguyên như đánh giá trữ lượng, chất lượng và khai thác khoáng sản, bảo vệ nguồn tài nguyên nước sạch…, phát triển bền vững và hạn chế rủi ro bằng cách dự báo, đánh giá thảm họa thiên nhiên như động đất, núi lửa hay rủi ro do hậu quả của hành vi nhân sinh như ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Nghiên cứu công nghệ mới, các xu hướng phát triển và ứng dụng Khoa học trái đất.
  • Phát triển công nghệ địa tin học nhằm quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường
  • Hợp tác và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát lớp phủ rừng, sinh khối, cháy rừng, giám sát môi trường.
  • Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác nghiên cứu và ứng dụng Khoa học trái đất

DANH SÁCH CÁN BỘ

ThS. Nguyễn An Bình  Email: nabinh@hcmig.vast.vn

 ThS. Nguyễn An Bình tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Bản đồ viễn thám và Hệ thông tin địa lý năm 2014. Trước khi về công tác tại Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM. ThS. Nguyễn An Bình công tác tại Viện Công nghệ vũ trụ - Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. ThS. Nguyễn An Bình đã từng làm tư vấn kỹ thuật cho các tổ chức trong nước, quốc tế như Đại học Thủy lợi, Tổng công ty Tài nguyên Môi trường Việt Nam, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới IUCN, Hơn 5 năm công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ThS Nguyễn An Bình đã có những nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Bên cạnh đó ThS. Nguyễn An Bình cũng đang phát triển các ứng dụng và phần mềm GIS dựa trên các ngôn ngữ lập trình như WebGIS, Mobile GIS. 

CN. Phạm Việt Cường Email: pvcuong@hcmig.vast.vn

 Cường tốt nghiệp Khoa Địa lý  Đại học khoa học tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội  chuyên ngành Bản đồ Viễn thám, GIS. Kể từ khi về công tác tại Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM Cường đã có những nghiên cứu phát triển công nghệ Địa tin học nhằm quản lý các dạng tài nguyên thiên nhiên và môi trường tự nhiên, thực hiện các bài toán quy hoạch, phát triển lãnh thổ, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường. Hiện tại Cường đã đăng ký tham gia khóa học Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Trắc Địa bản đồ - Đại học Mỏ Địa Chất.

CN. Nguyễn Ngọc Ẩn,

CN. Huỳnh Song Nhựt