• slot pulsa
 • VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Trung tâm Phân tích – Thí nghiệm và Công nghệ khoáng

  GIỚI THIỆU

  Giám đốc Trung tâm: PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Phượng, email: ntkphuong@hcmig.vast.vn

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  Chức năng:

  • Nghiên cứu, thí nghiệm và phân tích mẫu phục vụ điều tra cơ bản trong các lĩnh vực khoa học sự sống.
  • Nghiên cứu khoa học cơ bản trong các lĩnh vực: hóa học, môi trường, độc chất môi trường.

  Nhiệm vụ:

  • Phân tích mẫu phục vụ điều tra cơ bản trong các lĩnh vực khoa học sự sống.
  • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực hóa học, môi trường, độc chất môi trường.
  • Triển khai các dịch vụ khoa học, công nghệ và dịch vụ phân tích, chuyển giao các kết quả nghiên cứu, kết quả phân tích vào thực tiễn.
  • Tư vấn, triển khai dịch vụ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đào tạo kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực hóa học, môi trường cho các công ty, nhà máy...
  • Hợp tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực hóa học, môi trường, độc chất môi trường với các Viện nghiên cứu, Trường đại học trong và ngoài nước.
  • Hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đại học nghiên cứu khoa học

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

  • Nghiên cứu điều chế vật liệu hấp phụ, xúc tác quang để xử lý kim loại nặng, chất màu hữu cơ và thuốc trừ sâu trong nước.
  • Nghiên cứu điều chế vật liệu kiểm soát nhả thuốc diệt cỏ
  • Nghiên cứu độc chất môi trường:
  • Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại nặng, thuốc trừ sâu lên thành phần sinh hóa trong cơ thể của một số loài cá.
  • Nghiên cứu quá trình tích lũy, đào thải kim loại nặng và thuốc trừ sâu trong một số loài cá
  • Nghiên cứu sự thay đổi dạng hóa học của kim loại nặng trong cơ thể của một số loài cá
  • Nghiên cứu quá trình hấp thu, tích lũy kim loại nặng (As, Cu, Cd, Pb…)  và sự biến đổi dạng hóa học của chúng trong cây rau.

  DANH SÁCH CÁN BỘ

  Nguồn nhân lực của phòng: gồm 01 Phó Giáo sư - Tiến sỹ, 01 Thạc sỹ, 01 Cử nhân, 01 Kỹ sư

  + PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Phượng - Email: ntkphuong@hcmig.vast.vn

  + ThS.NCV. Hồ Nguyễn Nhật Hà - Email: hnnha@hcmig.vast.vn

  + CN.NCV. Vũ Quang Huy - Email: vqhuy@hcmig.vast.vn

  +  KS. Đặng Nguyễn Nhã Khanh - Email: dnnkhanh@hcmig.vast.vn

  Các công trình tiêu biểu trong 10 năm gần đây:

  + Đề tài/Dự án các cấp: 10 đề tài/dự án

  + Các công trình công bố: 34 bài báo trong và ngoài nước