VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Viễn thám và Hệ thông tin địa lý

GIỚI THIỆU

Giám đốc Trung tâm: TS.NCVC. Hồ Đình Duẩn, email: hdduan@hcmig.vast.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng

  • Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ liên quan đến viễn thám và hệ thông tin địa lý phục vụ quy hoạch, sử dụng, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và quy hoạch, phát triển lãnh thổ.

Nhiệm vụ

  • Thu nhận, phân tích và xử lý ảnh từ vệ tinh phục vụ điều tra, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng lãnh thổ phía Nam.
  • Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ thông tin trong điều tra tài nguyên, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học; trong sử dụng và khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh giảm nhẹ tác hại tai biến và thiên tai.
  • Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS, GPS, Internet, trong phân tích dữ liệu không gian, mô hình hóa, phục vụ công tác dự báo, đánh giá tài nguyên.
  • Nghiên cứu, xây dựng, phát triển các phương pháp bảo mật cơ sở dữ liệu, các phần mềm tính toán tự động hóa.
  • Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các giải thuật tính toán để giải các bài toán lý thuyết và thực nghiệm trong điều tra cơ bản.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ viễn thám (RS), hệ thông tin địa lý (GIS), công nghệ định vị toàn cầu (GNSS) tại Việt Nam trong các lĩnh vực sau:

  • Giám sát tài nguyên và môi trường;
  • Quản lý, giám sát nông nghiệp, lâm nghiệp;
  • Quy hoạch và quản lý đô thị, giao thông;
  • Giám sát, quản lý tai biến thiên tai.

DANH SÁCH CÁN BỘ

1. TS.NCVC. Hồ Đình Duẩn, email: hdduan@hcmig.vast.vn

 Năm 1997 sau khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tiến sĩ Hồ Đình Duẩn đã từng là giảng viên khoa Toán tin Đại học Khoa học Huế, Trưởng phòng Triển khai Ứng dụng Viện KHCN Miền trung. Tham gia làm việc cho nhiều tổ chức, dự án quốc tế, với vai trò là chủ nhiệm dự án, tư vấn trưởng dự án với các tổ chức Ngân hàng thế giới, Viện công nghệ Châu Á AIT – Thái Lan…Sau khi Trung tâm nghiên cứu ứng dụng triển khai khoa học Công nghệ được thành lập. Dưới sự điều động của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TS Duẩn đã được điều động về làm việc tại đây với vai trò Giám đốc Trung tâm.

2. PGS.TS.NCVC. Phạm Việt Hòa, email: pvhoa@hcmig.vast.vn

3. Kỹ sư, cao học. Nguyễn Cao Hanh, email: nchanh@hcmig.vast.vn

4. Cử nhân, cao học: Võ Thị Mỹ Tiên, email: vtmtien@hcmig.vast.vn/vothimytien10839@gmail.com

 

Các công trình tiêu biểu trong 10 năm gần đây:

+ Đề tài/Dự án các cấp: 14 đề tài/dự án

+ Các công trình công bố: 35 bài báo trong và ngoài nước