VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC VĂN BẢN

Tiêu đề Ngày tạo File
Quy định về việc công khai thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ 18-07-2019
Bảng lương tháng 4 năm 2019 10-04-2019
Báo cáo thu chi năm 2019 07-01-2019
Quyết định ban hành Quy định về việc Quản lý các Dự án sản xuất - thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 03-01-2019
Quyết định ban hành Quy định về Quản lý các Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 03-01-2019
Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 15-11-2018
Quyết định 1876/QĐ-VHL ngày 10/10/2018 V/v ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN Độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam 08-11-2018
Quyết định 1779/QĐ-VHL ngày 08/10/2018 V/v Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam được ủy quyền phê duyệt, nghiệm thu 08-11-2018
Quyết định 1777/QĐ-VHL v/v Ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam dành cho cán bộ trẻ 08-11-2018
Quyết định ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc hướng các khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 10-09-2018