VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC VĂN BẢN

Tiêu đề Ngày tạo File
Quyết định số 11/QĐ-VĐLTN ngày 28/01/2018 V/v ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2018 27-07-2018
Quyết định 190/QĐ-VĐLTN V/v Ban hành quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 28-01-2018
Quyết định 2756/QĐ-VHL V/v Ban hành quy định tạm thời quản lý Chương trình hỗ trợ hoạt độngnghiên cứu khoa học cho Nghiên cứu viên cao cấp 28-01-2018
Quyết định 2397/QĐ-VHL V/v Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN 24-12-2017
Quyết định 2396/QĐ-VHL V/v Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN 24-12-2017
Quyết định 2287/QĐ-VHL V/v ủy quyền cho các đơn vị của Viện Hàn lâm KHCNVN được quyền quyết định cử cán bộ đi nước ngoài và đón khách nước ngoài vào làm việc 24-12-2017
Quyết định 2286/QĐ-VHL V/v Quy định phân cấp quản lý đoàn ra, đoàn vào của Viện Hàn lâm KHCNVN 24-12-2017
Quyết định 1111/QĐ-VHL V/v Quy định định mức chi quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 24-12-2017
Công văn 728/VHL-KHTC V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 24-12-2017
Quyết định 1076/QĐ-VHL V/v Quy định định mức hệ số công lao động cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và chi quản lý các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 24-12-2017