• slot pulsa
 • VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Tỉnh

  18-05-2018

  Ngày 17/5/2018, Viện Địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Tỉnh "Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang" do TS. Trần Thái Bình làm chủ nhiệm, Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM là cơ quan chủ trì. Đề tài thuộc hướng Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ cấp tỉnh An Giang, thời gian thực hiện từ tháng 11/2016 đến 04/2018.

   

  TS. Trần Thái Bình chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

   

  Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 60/QĐ-VĐLTN ngày 27/4/2018 của Viện trưởng Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM gồm có 7 thành viên: PGS.TS. Phạm Việt Hòa, Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM - Chủ tịch Hội đồng; Các phản biện: PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi, Trường Đại học Nông lâm TP. HCM, PGS.TS. Lê Văn Trung, Đại học Quốc gia TP. HCM; các ủy viên: TS. Trần Thống Nhất, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM; TS. Hồ Đình Duẩn, TS. Trịnh Phi Hoành, TS. Nguyễn Thọ, Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM.

   

  Hội đồng nghiệm thu

   

  Tham dự buổi họp còn có các thành viên tham gia thực hiện đề tài và nhà khoa học có quan tâm.

  Mục tiêu chung của đề tài là "Xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp hỗ trợ quản lý tình hình sản xuất nông nghiệp và chia sẻ thông tin nông nghiệp phục vụ nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân. Hệ thống cung cấp thông tin nhanh, chính xác phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo phát triển bền vững".

  Các thành viên hội đồng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài, các sản phẩm đáp ứng theo thuyết minh đề ra, nhất là việc xây dựng được WebGIS hệ thống thông tin nông nghiệp và ứng dụng thu thập dữ liệu về tình hình dịch bệnh tại hiện trường có ý nghĩa và khả năng ứng dụng cao. Bên cạnh đó, các thành viên hội đồng cũng có những trao đổi, góp ý giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo trước khi nạp hồ sơ để nghiệm thu chính thức.

   

  Hội đồng và nhóm thực hiện đề tài chụp hình lưu niệm

   

  Kết quả đánh giá chung, Hội đồng đã thống nhất đánh giá đề tài Đạt ở cấp nghiệm thu cơ sở.

   

  Tin, bài: T. P. H, Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM