VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nghiệm thu cấp Tỉnh đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang"

13-07-2018

Ngày 22/6/2018, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đã tổ chức Hội đồng KHCN cấp tỉnh tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang” do Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM chủ trì; TS. Trần Thái Bình chủ nhiệm.

Hội đồng do ThS. Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch, cùng các thành viên khác đến từ Văn phòng UBND tỉnh, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang, Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Thông tin và Truyền thông tham dự. Tham dự buổi bảo vệ còn có đại diện đơn vị chủ trì: TS. Trịnh Phi Hoành, Phó Trưởng phòng Địa lý tổng hợp, Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM, đại biểu các Sở/ Ban/ Ngành có liên quan đề tài, các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

 

Buổi họp Hội đồng nghiệm thu đề tài

 

Sau hơn 18 tháng thực hiện, từ tháng 10/2016 đến tháng 04/2018, đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra là xây dựng HTTH nông nghiệp hỗ trợ quản lý tình hình SX nông nghiệp và chia sẻ các thông tin về nông nghiệp phục vụ nhà quản lý, doanh nghiệp và nông dân. Hệ thống cung cấp thông tin nhanh, chính xác phục vụ việc tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang thích ứng BĐKH và đảm bảo phát triển bền vững.

Một số sản phẩm nghiên cứu của đề tài:

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện;

- Báo cáo nghiên cứu khảo sát, đánh giá, thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp, phục vụ xây dựng CSDL;

- CSDL HTTT nông nghiệp tỉnh An Giang từ năm 2010 - 2016;

- Báo cáo thuyết minh xây dựng ontology phục vụ tìm kiếm dữ liệu nông nghiệp;

- WebGIS HTTT nông nghiệp và ứng dụng thu thập dữ liệu về tình hình dịch bệnh tại hiện trường.

- 01 bài báo khoa học đăng hội thảo và hỗ trợ đào tạo 02 kỹ sư.

Cổng thông tin Hệ thống thông tin nông nghiệp tỉnh An Giang - Sản phẩm chính của đề tài

 

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện, các thành viên Hội đồng đánh giá cao và thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện, xếp loại Khá.

Sau khi nghiệm thu, kết quả đề tài dự kiến sẽ chuyển giao cho Sở Nông nghiệp & PTNT; Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, thị, thành phố; Trung tâm Nghiên cứu & PTNT (ĐHAG); Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN và các tổ chức, cá nhân khác có yêu cầu theo quy định hiện hành tiếp nhận triển khai ứng dụng./.

Sưu tầm và bổ sung: T. P. H, Nguồn: MK, Sở KH&CN tỉnh An Giang