• slot pulsa
 • VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Nghiệm thu Cơ sở đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  13-07-2018

  Ngày 22/6/2018 tại Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM đã diễn ra buổi họp Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài thuộc 7 hướng ưu tiên của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam: "Nghiên cứu tương tác sông - biển và khả năng khai thác nguồn nước ngọt cung cấp cho các đối tượng dùng nước vùng cửa sông Cửu Long", mã số VAST06.3/16-17 do ThS.NCVC. Đặng Hòa Vĩnh, Trưởng phòng Tài nguyên nước làm chủ nhiệm và Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM là đơn vị chủ trì.

   

  Hội đồng đánh giá gồm có 7 thành viên do TS. Hồ Đình Duẩn, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM làm Chủ tịch, 2 phản biện là PGS.TS. Hoàng Văn Huân (Viện Kỹ thuật Biển) và PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân (Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi Khí hậu, ĐHQG TP. HCM); GS.TS. Tăng Đức Thắng (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam); PGS.TS. Triệu Ánh Ngọc (Trường Đại học Thủy lợi); TS. Lê Xuân Thuyên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM) là các ủy viên; TS. Nguyễn Thọ, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM làm Thư ký. 6/7 thành viên Hội đồng dự họp (GS.TS. Tăng Đức Thắng vắng nhưng có gửi phiếu nhận xét).

   

  Đề tài gồm có 3 mục tiêu:

  - Xác định được các quy luật xuất hiện nước ngọt trong mối tương tác sông - biển vùng cửa sông Cửu Long;
  - Dự báo sự xuất hiện nước ngọt vùng cửa sông trong tương lai dưới tác động của nước biển dâng và các hoạt động khai thác trên lưu vực;
  - Đề xuất giải pháp khai thác nguồn nước mặt cung cấp cho các đối tượng dùng nước khu vực nghiên cứu.

   

  Hội đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể thực hiện đề tài. Đề tài đã thực hiện đầy đủ mục tiêu, nội dung đăng ký, phương pháp phù hợp, kết quả tốt, có giá trị khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng có góp ý để đề tài được hoàn thiện hơn trước khi nghiệm thu chính thức.

   

  Đề tài được đánh giá Đạt ở cấp Cơ sở (6/6 phiếu Đạt).

  Tin, bài: T. P. H.