• slot pulsa
 • VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn

  26-07-2018

  Nhằm kiện toàn tổ chức và phát triển đội ngũ, ngày 29/6/2018, Viện trưởng Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh đã ký các Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Địa lý tổng hợp và Trưởng phòng Tài nguyên Đất.

   

  Theo Quyết định số 77/QĐ-VĐLTN ngày 29/6/2018 của Viện trưởng Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tuấn Nhi, Thạc sĩ, nghiên cứu viên chính, phó Trưởng phòng Tài nguyên Đất giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên đất kể từ ngày 01/7/2018.

   

  Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-VĐLTN ngày 29/6/2018 của Viện trưởng Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Phi Hoành, tiến sĩ, nghiên cứu viên, phó Trưởng phòng Địa lý tổng hợp giữ chức vụ Trưởng phòng Địa lý tổng hợp kể từ ngày 01/7/2018.

   

  Hình ảnh trao Quyết định bổ nhiệm đối với Trưởng phòng Địa lý tổng hợp và Trưởng phòng Tài nguyên Đất

   

  THÔNG TIN THÊM VỀ 02 TÂN TRƯỞNG PHÒNG:

   

  TS. Trịnh Phi Hoành, tân Trưởng phòng Địa lý tổng hợp, nhận học vị Thạc sĩ chuyên ngành Địa lý tự nhiên tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2012, nhận Học vị Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý Tài nguyên và Môi trường năm 2018 tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.Trước khi về công tác tại Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh, TS đã có gần 10 năm công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp với vai trò giảng viên, Trưởng bộ môn và Phó Trưởng khoa. TS. Trịnh Phi Hoành đã chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp Cơ sở, thành viên chính của 01 đề tài cấp Nhà nước và tham gia nhiều đề tài, dự án khác; công bố được nhiều bài báo trên tạp chí, hội nghị, hội thảo chuyên ngành. Hướng nghiên cứu chính của TS Hoành là sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng tránh và thích ứng với thiên tai theo tiếp cận Địa lý tổng hợp.

   

  ThS. Phạm Tuấn Nhi, tân Trưởng phòng Tài nguyên Đất, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Địa chất tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP. HCM năm 2004. ThS. Phạm Tuấn Nhi là tác giả của nhiều sản phẩm và công trình khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế, các sản phẩm có tính ứng dụng cao trong đời sống và sản xuất. Trước khi được bổ nhiệm là Trưởng phòng Tài nguyên Đất, ThS. Phạm Tuấn Nhi đã trải qua các chức vụ tại Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM như Phó Trưởng phòng Tài nguyên Đất, phó Trưởng phòng Địa chất - Địa mạo, phó Giám đốc Trung tâm Phân tích thí nghiệm và Công nghệ Khoáng.

   

  Nguồn: Phòng Quản lý tổng hợp, HCMIRG