VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lễ ký thỏa thuận hợp tác về khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2022 giữa UBND tỉnh Ninh Thuận với Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

02-08-2018

Sáng ngày 31/7/2018, tại Aniise Villa Resort, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác về khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2022 với Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. Về phía Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có: Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các thành viên Đoàn công tác; về phía tỉnh Ninh Thuận có: Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Bắc Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.


Mục đích buổi Lễ là để tỉnh Ninh Thuận và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng nhau phân tích, thảo luận về các nội dung hợp tác về khoa học và công nghệ, thống nhất các nội dung định hướng tập trung sẽ phối hợp và tiến hành ký thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ giai đoạn 2018-2022 giữa UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.Sáng ngày 31/7/2018, tại Aniise Villa Resort, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác về khoa học và Công nghệ giai đoạn 2018-2022 với Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. Về phía Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có: Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các thành viên Đoàn công tác; về phía tỉnh Ninh Thuận có: Đồng chí Nguyễn Đức Thanh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Bắc Việt-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh- Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.


Theo Biên bản thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ giai đoạn 2018-2022 được ký kết giữa 02 bên, nội dung hợp tác gồm 04 nhóm công việc trọng tâm là: (1) Tư vấn và xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ cho tỉnh Ninh Thuận; (2) Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; (3) Cung cấp, trao đổi thông tin khoa học và công nghệ; (4) Huy động nguồn vốn phát triển khoa học và công nghệ. 

UBND tỉnh Ninh Thuận và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 ký kết thỏa thuận hợp tác

 


Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh nhấn mạnh: Ninh Thuận là tỉnh có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, lượng mưa thấp nhất cả nước, tuy nhiên tỉnh Ninh Thuận cũng có những tiềm năng, lợi thế trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao,...; đồng thời nêu lên vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc liên kết hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, một cơ quan khoa học công nghệ hàng đầu của cả nước là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Ninh Thuận. 

Để thực hiện tốt các nội dung 02 bên ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành của tỉnh phải hết sức chủ động nắm bắt được các nhu cầu của nhân dân, của doanh nghiệp, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để đề xuất được các công nghệ cần chuyển giao, ứng dụng, nhân rộng; đặt hàng các vấn đề khoa học và công nghệ cần giải quyết trong sản xuất - kinh doanh,... để việc liên kết hợp tác về khoa học và công nghệ với Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đạt được hiệu quả cao nhất. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà khoa học của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam tăng cường kết nối, hợp tác với các Sở, ban, ngành, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh để các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ một cách trực tiếp trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

 

Nguồn: Minh Trung, http://www.ninhthuan.gov.vn