• slot pulsa
 • VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Nghiệm thu Cơ sở đề tài độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  06-08-2018

  Ngày 28/6/2018 tại Phòng họp Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài Độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: "Nghiên cứu, đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong đất huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh", mã số VAST.ĐLT.10/16-17 do ThS. Lưu Hải Tùng, phòng Tài nguyên Đất làm chủ nhiệm, thời gian thực hiện 30 tháng (từ tháng 01/2016 đến tháng 06/2018).

   

  Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định số 70/QĐ-VĐLTN ngày 15/6/2018 của Viện trưởng Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM gồm có 7 thành viên do PGS.TS. Phạm Việt Hòa (Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM) làm chủ tịch và Thư ký Hội đồng là TS. Trịnh Phi Hoành (Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM); 02 phản biện là PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi (Trường Đại học Nông lâm TP. HCM) và TS. Hồ Đình Duẩn (Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM); các ủy viên Hội đồng là TS. Trần Thái Bình (Trung tâm Vũ trụ Việt Nam), ThS. Nguyễn Thanh Hùng (Văn phòng Đại diện Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) và TS. Nguyễn Siêu Nhân (Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM).

   

  Hội đồng Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài  Độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam do ThS. Lưu Hải Tùng làm chủ nhiệm

   

  Buổi họp bắt đầu lúc 14 giờ 30 phút với sự tham dự của 6/7 thành viên Hội đồng. Trong đó, TS. Trần Thái Bình vắng mặt nhưng có gửi bản nhận xét.

  Mục tiêu của đề tài là (i) Xác định hiện trạng, nguyên nhân ô nhiễm kim loại nặng (Cu, Pb, Zn và Cd) trong đất huyện Hóc Môn, TP. HCM; (ii) Đề xuất những biện pháp quản lý thích hợp.

  Sau phần báo cáo những kết quả chính của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng đã có những ý kiến nhận xét, đánh giá và nêu câu hỏi đối với nhóm nghiên cứu. Sau phần trao đổi của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất:

  1. Đánh giá cao những nỗ lực của nhóm nghiên cứu. Đề tài đã thực hiện tương đối đầy đủ các nội dung, sản phẩm đăng ký, kết quả nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

  2. Kết quả đánh giá đề tài ở cấp Cơ sở: 6/6 phiếu đạt.

  3. Đề nghị chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa theo những ý kiến góp ý của Hội đồng. Trong đó, chú ý hình thức theo đúng quy định của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; về nội dung cần bổ sung đầu tư, hoàn thiện phần nguyên nhân và biện pháp quản lý thích hợp.

  Buổi họp Nghiệm thu đề tài kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

   

  Tin, bài: Phòng Địa lý tổng hợp, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM