• slot pulsa
 • VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Các lớp tập huấn, diễn đàn Ứng dụng Hệ thông thông tin Địa lý

  09-10-2018

  Các lớp tập huấn và diễn đàn Ứng dụng GIS trước Hội thảo

  Ban Tổ chức Hội thảo GIS toàn quốc năm 2018 vừa thông báo các lớp tập huấn trước ngày diễn ra Hội thảo chính thức. Cụ thể như sau:

  - Địa điểm: Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM, số 1 Mạc Đĩnh Chi Q.1 TP.HCM (tầng 6);

  - Thời gian: ngày 26/10/2018;

   - Phương thức tham gia: đăng ký với BTC

   - Hạn cuối đăng ký: 15/ 10/ 2018 (Khi đủ số lượng thì BTC sẽ chốt danh sách có thể trước ngày 15/10).

   - Email đăng ký: gisconference2018@gmail.com. Trong email cần ghi rõ 1 trong 2 lớp tập huấn.

   - Số lượng tối đa học viên cho mỗi lớp: 20 người.

   - Nguyên tắc tuyển chọn là first come, first served.

   - Học viên chỉ chọn 1 trong 2 lớp (chi tiết xem bên dưới).

  + Lớp I: WS1 và WS2

  + Lớp II: WS3

   

  ----------------------------------------------

   

  WS1: QGis

   

  Phần mềm Quantum GIS (QGIS) là công cụ GIS trên nền tảng mã nguồn mở giúp cho việc quản lý, chỉnh sửa, cập nhật, phân tích, soạn thảo và hiển thị các dữ liệu địa lý. Khoá học 1 buổi mang lại kiến thức căn bản về các đặc điểm chức năng và học viên có thể thao tác được các chức năng thông dụng căn bản của phần mềm. Học viên sẽ sử dụng QGIS phiên bản mới nhất trên qgis.osgeo.org cài trên hệ điều hành MS-Windows.

   

  ----------------------------------------------

   

  WS2: Làm quen với lập trình phát triển phần mềm GIS

   

  Đơn vị đào tạo: Công ty VidaGIS

  Thời lượng: 4 tiếng

  1. Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp hay đang học về công nghệ thông tin hoặc các ngành nghề liên quan

  2. Sau khóa học, học viên sẽ: 

       - Tổng quát về cách thức phát triển phần mềm theo mô hình Agile-Scrum

       - Nắm rõ hơn về phát triển phần mềm theo mô hình MVC trong .NET 

       - Khái niệm sơ lược về GIS và các thao tác cơ bản GIS trong phần mềm

       - Lập trình GIS qua các bộ thư viện ArcGIS API

       - Được cấp chứng chỉ

   

  ----------------------------------------------

   

  WS3: Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm : Ứng dụng nền tảng Google Earth Engine ở Việt Nam

   

  Ứng dụng nền tảng Google Earth Engine (GEE) đã được giới thiệu  và ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam từ năm 2015 thông qua các hoạt động của dự án SERVIR-Mekong  (thuộc Tổ chức Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai Châu Á – ADPC) cho các cơ quan nghiên cứu và các trường đại học. Bên cạnh việc giới thiệu những chức năng cơ bản của GEE, các khóa tập huấn cũng giới thiệu các hướng ứng dụng trú trọng vào: lập bản đồ theo dõi biến động lớp phủ, theo dõi diễn biến rừng, quản lý tài nguyên nước, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai …

   

  Trong khuôn khổ Hội thảo GIS toàn quốc sẽ được tổ chức tại Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh, SERVIR-Mekong muốn kêu gọi các thành viên GEE tại Việt Nam gửi bài cho “Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng nền tảng GEE ở Việt Nam”, trình bày về các ứng dụng GEE đã được thực hiện tại đơn vị mình trong thời gian vừa qua.

   

  Mục tiêu: “Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng nền tảng GEE ở Việt Nam” được tổ chức nhằm:

       - Xây dựng và tăng cường năng lực về sử dụng điện toán đám mây trên nền tảng GEE ở Việt Nam

       - Chia sẻ kinh nghiệm trong lập trình GEE và các ứng dụng GEE trong giám sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên.

   

  Nội dung: Diễn đàn sẽ diễn ra trong thời gian 01 ngày với các nội dung chính:

       - Các báo cáo viên chia sẻ và trình bày ứng dụng GEE tại đơn vị mình

       - Thảo luận và hỗ trợ để nâng cao phương pháp lập trình trong GEE

       - Giới thiệu một số ứng dụng GEE nâng cao của SERVIR-Mekong và thực hành

   

  Phụ trách diễn đàn: TS. Ate Poortinga (thuộc Spatial Information Group  SERVIR-Mekong) giới thiệu và thực hiện. Với các nội dung chính như sau:

   

  Thời gian

  Nội dung

  Sáng

   a. Giới thiệu một số ứng dụng GEE nâng cao của SERVIR-Mekong

   b. Tập huấn Google Earth Engine về:

       - Xây dựng bản đồ hiện trạng lớp phủ

       - Phân tích chuỗi dữ liệu lớn và đa thời gian (big data analysis in GEE)

   

  Chiều

   - Diễn đàn chia sẻ và trình bày các ứng dụng GEE ở Việt Nam

   - Q&A, Thảo luận và hỗ trợ để nâng cao phương pháp lập trình trong GEE

   

   Tin, bài: T. P. H,

  Nguồn: Ban Tổ chức Hội thảo GIS toàn quốc 2018:

  http://gisconference.org/News/cac-lop-tap-huan.html