VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đánh giá hồ sơ và đề cương dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2, năm 2018

08-01-2019

Ngày 21/12/2018, tại Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh, các Tiểu ban chuyên môn được thành lập theo Quyết định của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã xem xét, đánh giá hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2, năm 2018 vào cơ sở quản lý Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM. Tham dự xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt này có 3 hồ sơ:

1. Người dự tuyển: Nguyễn An Bình, ngành dự tuyển: Bản đồ, viễn thám và hệ thống thông tin Địa lý, mã số 9.44.02.14

2. Người dự tuyển: Huỳnh Mai Lý, ngành dự tuyển: Địa mạo và Cổ Địa lý, mã số: 9.44.02.18

3. Người dự tuyển: Nguyễn Hoàng Nguyên, ngành dự tuyển: Địa lý tài nguyên và môi trường, mã số: 9.44.02.20

ThS. Nguyễn An Bình trình bày Đề cương trước Tiểu ban chuyên môn

ThS. Huỳnh Mai Lý trình bày Đề cương trước Tiểu ban chuyên môn

Trên cơ sở hướng dẫn của Học viện, Các Tiểu ban chuyên môn đã xem xét, đánh giá hồ sơ ứng tuyển; đánh giá tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mức độ khả thi, hợp lý của nội dung và phương pháp nghiên cứu; mức độ phù hợp nội dung nghiên cứu đối với 01 luận án tiến sĩ, năng lực của nghiên cứu sinh; sự hợp lý của kế hoạch thực hiện và dự kiến kết quả...

Kết quả các Hội đồng đã thống nhất đề xuất Học viện Khoa học và Công nghệ công nhận nghiên cứu sinh đối với 03 ứng viên dự tuyển. Đồng thời, góp ý tên đề tài và đề xuất cán bộ hướng dẫn như sau:

1. Huỳnh Mai Lý: Tiến hóa trầm tích Holocen muộn sông Cửu Long, Việt Nam với sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Văn Lập và PGS.TS. Tạ Thị Kim Oanh (Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh)

2. Nguyễn An Bình: Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển vùng ven bờ phía Nam bằng công nghệ Viễn thám với sự hướng dẫn của PGS.TS. Phạm Việt Hòa và TS. Hồ Đình Duẩn (Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh)

3. Nguyễn Hoàng Nguyên: Tiến hóa hiện tại châu thổ sông Vu Gia - Thu Bồn và thay đổi đường bờ biển với sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Văn Lập (Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh) và PGS.TS. Uông Đình Khanh (Viện Địa lý).

Kết quả chính thức, Học viện Khoa học và Công nghệ sẽ công bố chính thức trong thời gian tới.

Tin, bài: T. P. H

Ảnh: Ngọc Ẩn, Hồng Quyên