• slot pulsa
 • VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Báo cáo cấp cơ sở đề tài nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - ứng dụng thí điểm tại Bến Tre

  03-12-2019

  Vào ngày 06/06/2019, tại Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng dụng thí điểm tại Bến Tre được chủ nhiệm bởi PGS.TS.Phạm Việt Hòa.

  Đề tài đã áp dụng kỹ thuật viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian để nghiên cứu và đánh giá diễn biễn của quá trình xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre. Được thực hiện trong khoảng thời gian 2 năm, đề tài đã hoàn thành và thu được những kết quả khả quan, mở hướng cho những nghiên cứu trong tương lai.

  PGS.TS.Phạm Việt Hòa trình bày báo cáo của đề tài

  Buổi báo cáo có sự góp mặt của PGS.TS.Nguyễn Văn Lập với vai trò là Chủ tịch, GS.TS.Võ Quang Minh đến từ Đại học Cần Thơ là Phản biện 1 và TS.Hồ Đình Duẩn là Phản biện 2. Thư ký của đề tài được giao cho TS.Nguyễn Thọ, cùng với các ủy viên là PGS.TS.Phạm Thành Vũ đến từ Đại học Cần Thơ, PGS.TS. Tạ Thị Kim Oanh và TS.Lê Văn Tình đến từ Đại học Tài nguyên môi trường Tp.HCM.

  PGS.TS.Võ Quang Minh đưa ra nhận xét

  Tại đây, PGS.TS. Phạm Việt Hòa đã trình bày tổng quan về quá trình nghiên cứu cũng như những kết quả mà đề tài đã rút ra được trong suốt giai đoạn thực hiện. Qua quá trình nhận xét và góp ý của các Phản biện, các Ủy viên cũng như Chủ tịch hội đồng, đề tài nhận được nhiều phản hồi tích cực và những đóng góp bổ ích giúp cho đề tài hoàn thiện hơn trong những báo cáo tiếp theo.

  TS.Hồ Đình Duẩn nhận xét báo cáo

  TS.Lê Văn Tình góp ý với báo cáo

  PGS.TS.Phạm Thành Vũ đưa ra nhận xét

  PGS.TS.Tạ Thị Kim Oanh nhận xét

  PGS.TS.Nguyễn Văn Lập góp ý với đề tài

  TS.Nguyễn Thọ nhận xét báo cáo

  H.S.N