VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài VAST 05.04/18-19

22-02-2020

BÁO CÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI VAST 05.04/18-19: "NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THÀNH TẠO VÀ DỰ BÁO XU THẾ BIẾN ĐỘNG CÁC BÃI BỒI CỬA SÔNG VEN BIỂN TỪ TIỀN GIANG ĐẾN CÀ MAU CHÂU THỔ SÔNG CỬU LONG, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC HỢP LÝ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI"

Ngày 21/02/2020, Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM tổ chức buổi báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài VAST 05.04/18-19: "Nghiên cứu quá trình thành tạo và dự báo xu thế biến động các bãi bồi cửa sông ven biển từ Tiền Giang đến Cà Mau châu thổ sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội" do PGS.TS. Nguyễn Văn Lập chủ nhiệm.

PGS.TS. Nguyễn Văn Lập trình bày báo cáo (Ảnh: Minh Tài)

Buổi báo cáo có sự tham dự của PGS.TS. Phạm Việt Hòa, viện trưởng Viện địa lý tài nguyên TP.HCM với vai trò là chủ tịch hội đồng; TS. Nguyễn Thọ là thư ký kiêm ủy viên; hai phản biện lần lượt là TS. Lê Bửu Thạch đến từ Viện Sinh thái học miền Nam và TS. Bùi Thị Luận đến từ Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM; các ủy viên bao gồm TS. Liêu Kim Phượng, TS. Lê Ngọc Thanh của Viện địa lý tài nguyên TP.HCM và TS. Trương Minh Hoàng đến từ Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM.

PGS.TS. Phạm Việt Hòa đưa ra nhận xét (Ảnh: Minh Tài)

Đề tài thu hút sự chú ý của các chuyên gia khi có được cách tiếp cận toàn diện và hệ thống, gắn chặt với điều kiện tự nhiên và yếu tố kinh tế xã hội trong mối quan hệ tác động chi phối lẫn nhau. Bên cạnh đó, đề tài còn kế thừa và tổng hợp các kết quả từ những nghiên cứu trước đó với phương pháp phân tích hiện đại.

TS. Bùi Thị Luận nhận xét và đặt câu hỏi (Ảnh: Minh Tài)

Đề tài còn có những phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật bao gồm phương pháp địa chất - địa mạo, phân tích vi cổ sinh trùng lỗ và tạo silic, phương pháp nghiên cứu thạch học trầm tích, viễn thám và GIS,...

Đại diện TS. Lê Bửu Thạch nhận xét đề tài (Ảnh: Minh Tài)

Ngoài ra, đề tài đã cho xuất bản thành công một bài báo trên tạp chí quốc tế, một bài báo gửi đăng trên tạp chí KH&CN Biển. Nhìn chung, đề tài đã đạt được những sản phẩm đề ra ban đầu, chủng loại các sản phẩm khoa học công nghệ chính khá đầy đủ. Bên cạnh đó, đề tài còn hỗ trợ đào tạo một học viên cao học.

PGS.TS. Nguyễn Văn Lập trả lời các câu hỏi từ phía phản biện (Ảnh: Minh Tài)

Xét về chất lượng và yêu cầu khoa học, báo cáo tổng kết đề tài là công trình nghiên cứu có hàm lượng khoa học và thực tiễn cao. Kết thúc buổi báo cáo, đề tài được hội đồng thông qua với mức độ đạt.

TS. Nguyễn Thọ đọc tổng kết kết quả (Ảnh: Minh Tài)

H.S.N