VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo kết quả xét tuyển và thông báo phúc khảo kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2018

01-07-2018

Ngày 28/6/2018, Hội đồng tuyển dụng Viên chức Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh có thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018.

 

Ngày 29/6/2018, Viện Địa lý Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh có thông báo Về việc phúc khảo kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2018.

 

Chi tiết 02 thông báo vui lòng xem tại đây.

Nguồn: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM