VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc

23-07-2018

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-VĐLTN ngày 11/06/2018 về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2018, Viện Địa lý tài nguyên TP. HCM kính mời anh (chị) trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 đến làm thủ tục ký hợp đồng lao động:

 

- Thời gian từ ngày 20/7 - 15/8/2018;

- Địa điểm: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM

 

Chi tiết thông báo vui lòng xem file đính kèm (tại đây).

Nguồn: Phòng Quản lý Tổng hợp, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM