VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo xét tuyển Viên chức năm 2018 đợt 2

13-09-2018

Ngày 13/9/2018, Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh có thông báo xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018.

Nội dung chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây.

Nguồn: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM