VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Danh sách dự tuyển viên chức năm 2018 (đợt 2)

18-10-2018

Ngày 15/10/2018, Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách dự tuyển viên chức đợt 2, năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây.