VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo Tuyển sinh Đào tạo dự bị Nghiên cứu sinh năm 2018 của Học viện Khoa học và Công nghệ

01-11-2018

Ngày 28/9/2018, Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo Tuyển sinh Đào tạo dự bị Nghiên cứu sinh năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.