VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo kết quả xét tuyển và thông báo phúc khảo kỳ thi xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018

06-11-2018

Ngày 5 và 6 tháng 11 năm 2018, Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM đã ra các thông báo:

- Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 (Chi tiết xem file đính kèm tại đây);

- Thông báo về việc phúc khảo Kỳ thi xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 (Chi tiết xem file đính kèm tại đây).

Nguồn: Phòng Quản lý tổng hợp