VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO SỐ 2 V/v Tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019

28-12-2018

Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, đặc biệt là trong trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta khẳng định: “Khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu”; “Là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại”. Những thập kỷ qua, khoa học Địa lý ngày càng khẳng định vai trò quan trọng và đã có những đóng góp to lớn, thiết thực cho sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước.

 

Nhận được sự đồng ý của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự nhất trí của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Hội Địa lý & TNMT Thừa Thiên Huế, Hội Địa lý Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI.

1. Cơ quan tổ chức:

- Hội Địa lý Việt Nam.

- Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

2. Chủ đề khoa học của Hội nghị:

“Khoa học Địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”

3. Mục tiêu:

- Giới thiệu những thành tựu mới, đề xuất, thảo luận và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu cho ngành Địa lý trong giai đoạn tới theo hướng phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0;

- Tổng kết và đánh giá những kết quả nghiên cứu, đào tạo đạt được của các nhà khoa học Địa lý trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới giáo dục và hội nhập sâu rộng ở khu vực và quốc tế.

4. Các nội dung của Hội nghị:

Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI tập trung vào các nội dung chính sau:

- Khoa học Địa lý nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn phục vụ phát triển bền vững biển và hải đảo, các vùng lãnh thổ và biên giới của đất nước trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm giải quyết những vấn đề về tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường, quy hoạch lãnh thỗ, quy hoạch ngành trong mối quan hệ với sử dụng hợp các nguồn lực tự nhiên và nhân văn,bảo vệ môi trường, an ninh lãnh thổ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

- Các kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành Địa lý và các lĩnh vực có liên quan: Địa lý tự nhiên, tài nguyên và môi trường, Địa lý kinh tế - xã hội và nhân văn, Địa lý y học, Địa lý quân sự, Địa chính trị, Địa lý công nghiệp, thương mại, du lịch, đô thị,…

- Trao đổi về những kết quả nghiên cứu ứng dụng GIS, GPS, Viễn thám trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; Thảo luận về sự hợp tác trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực ứng dụng GIS, GPS và Viễn thám trong quản lý nhà nước, ứng dụng trong sản xuất và giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

- Trao đổi về việc đào tạo Địa lý và các ngành học có liên quan trong mạng lưới các Trường Phổ thông, Cao đẳng, Đại học của Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực thực hành. Công bố các công trình và kết quả nghiên cứu, giảng dạy Địa lý trong các trường đại học, cao đẳng và phổ thông. Khoa học Địa lý đóng góp cho sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu theo hướng nghề nghiệp và phổ cập kiến thức cho cả cộng đồng.

5. Thành phần tham dự Hội nghị:

- Các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng viên các Trường Đại học, Viện và Trung tâm nghiên cứu, giáo viên các trường Trung học phổ thông cũng như chuyên gia nước ngoài và các cơ sở đào tạo Địa lý các nước.

- Các nhà quản lý, cán bộ, chuyên viên của các Sở, Ban ngành, Công ty, Doanh nghiệp trong cả nước có liên quan đến khoa học Địa lý.

6. Thời gian: Ngày 20 và 21 tháng 4 năm 2019.

7. Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Địa điểm tổ chức: Đại học Huế, 04 Lê Lợi, Thành phố Huế.

8. Kế hoạch nhận bài, báo cáo khoa học và đăng ký tham dự hội nghị:

- Báo cáo toàn văn (theo mẫu):          Từ ngày 15 - 25/02/2019

- Đăng ký tham dự hội nghị:              Từ ngày 10 - 15/03/2019

- Đăng ký tài trợ và triễn lãm:           Từ ngày 01/12/2018 - 31/3/2019

9. Thể lệ gửi bài:

Hội nghị khoa học Địa lý lần thứ XI tập trung cho chủ đề: “Khoa học Địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”

- Công trình khoa học được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Hội nghị khoa học Địa lý không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác. Cấu trúc báo cáo theo file mẫu đính kèm (Form_baibao_hue2019.docx).

- Bài viết rõ ràng, không sai chính tả, hành văn súc tích, ngắn gọn, dùng các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường theo quy định của Nhà nước hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên môn hẹp. Bài viết được phân rõ thành các phần, mục và tiểu mục. Các công thức viết rõ theo ký hiệu thông dụng.

- Bài viết được soạn trên Microsoft Word (mã Unicode, font Times New Roman, size 12), khổ giấy A4, không quá 10 trang, cách dòng đơn, cách đoạn 6 pt, lề trên 3,0 cm, lề dưới 3,0 cm, lề trái 3,0 cm, lề phải 2,5 cm, có đánh số trang (đặt dưới, giữa trang, cỡ 11 pt). Các công thức Toán học dùng MathType, hình vẽ rõ ràng và đánh số thứ tự, kích thước không quá 7x14cm, định dạng PNG, JPG, tên hình vẽ đặt phía dưới, tên bảng biểu đặt phía trên.

- Danh mục tài liệu tham khảo không quá 10 tài liệu (trừ trường hợp tài liệu có liên quan trực tiếp với trích dẫn); tài liệu tham khảo viết bằng các thứ tiếng ngoài hệ chữ La tinh được chuyển sang kí tự La tinh; sắp xếp theo thứ tự như sau: số thứ tự, tên tác giả (sắp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài), tên ấn phẩm (in nghiêng), năm xuất bản (trong ngoặc đơn), cơ quan xuất bản, tập, số trang, nơi xuất bản.

- Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang. Ví dụ: [1], [10, tr. 10 -11],...

- Bài viết phải kèm theo tóm tắt (Abstract) từ khóa (Keywords) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh (tùy ngôn ngữ viết bài). Mỗi phần tóm tắt không dài quá 200 từ, cần nêu bật những nội dung chính, đóng góp mới của công trình. Từ khóa cần cụ thể, liệt kê từ 3 - 5 từ. Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, địa chỉ liên lạc, điện thoại, email.

- Bài viết phải được gửi trực tuyến, tên file bài báo phải được đặt tên theo đúng cấu trúc: “Mã số bài báo_Fullpaper_Số tiểu ban_Tên tác giả_Tên bài báo”, ví dụ: “069_Fullpaper_TB1_T.P.Hau_Tac dong cua BDKH den TN nuoc tinh An Giang”.

10. Địa chỉ gửi bài và đăng ký tham dự hội nghị:

10.1. Đối với gửi bài:

Gửi bài thông qua hệ thống tiếp nhận bài trực tuyến tại công cụ Gửi bài hội nghị trên website: http://geographyconference.com. Quý tác giả điền đầy đủ các thông tin theo mẫu và upload file bài báo (đã đặt tên file theo đúng cấu trúc quy định tại mục 09 của thông báo này) kèm theo dữ liệu bài báo (nếu có).

Lưu ý:

- Chỉ chấp nhận bài báo được gửi qua hệ thống online.

- Dung lượng file tối đa là 20mb (Trong trường hợp dung lượng file lớn hơn 20mb, Quý tác giả upload thông qua oneDrive/GoogleDrive/DropBox/… và gửi link thông qua hệ thống gửi bài online.

10.2. Đối với Đăng ký tham dự hội nghị:

Đăng ký tham dự hội nghị thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến tại công cụ Đăng ký tham dự hội nghị trên website: http://geographyconference.com. Quý tác giả điền đầy đủ và đúng các thông tin theo mẫu đã được định sẵn trên hệ thống tiếp nhận online.

Danh sách các bài trên Kỷ yếu Hội nghị sẽ được công bố trên các website:

- Website của Hội nghị Địa lý: http://geographyconference.com;

- Website của Viện Địa lý: http://ig-vast.ac.vn;

- Website của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế: http://husc.edu.vn;

- Website của Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Khoa học, Đại học Huế: http://huegeosciences.edu.vn;

Để kịp thời gian gửi phản biện, biên tập và in Kỷ yếu của Hội nghị, Ban tổ chức Hội nghị trân trọng đề nghị các Hội Địa lý địa phương, các cơ quan liên quan thông báo đến tất cả các nhà khoa học quan tâm kịp thời đăng ký và gửi bài cho Hội nghị Địa lý lần thứ XI.

Mọi thông tin về hội nghị xin liên hệ:

- Văn phòng Hội Địa lý Việt Nam - Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 024 - 38361202, FAX: 024 - 38361192, Email: phhoanghai@yahoo.com.

- Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế; Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Tp. Huế.

FAX: (84) - 0234 - 3824901, ĐT: 0845.25.06.77 (thầy Tuấn), 0914.173.484 (cô Thu).

Email: avgconferences@gmail.com

 

- Tham khảo thông tin Hội nghị trên Website: http://geographyconference.com; http://ig-vast.ac.vn; http://husc.edu.vn; http://huegeosciences.edu.vn.

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, giáo viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và quan tâm gửi bài cho Hội nghị khoa học nói trên.

 

HỘI ĐỊA LÝ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Đã ký

GS.TS. NGUYỄN CAO HUẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐH HUẾ

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS.TS. HOÀNG VĂN HIỂN