VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường

09-07-2019

NGHIÊN CỨU CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG

Giới thiệu
Trong những năm gần đây thành tựu nghiên cứu thuộc lĩnh vực Các khoa học Trái Đất và Môi trường đã đạt được những bước tiến đáng kể, cả về nghiên cứu cơ bản và định hướng ứng dụng. Trong số đó, nhiều công trình đã được ứng dụng vào thực tế cũng như đóng góp vào sự phát triển khoa học nói chung. Hội thảo “Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường” sẽ là nơi để các nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất, chia sẻ những thành tựu, ý tưởng sáng tạo. Hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Trái đất và Môi trường, tăng cường năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế cho các nhà khoa học trong nước, khẳng định vị thế và phát huy hiệu quả khoa học, uy tín của các nhóm nghiên cứu mạnh.

Chủ đề khoa học dự kiến

 • Địa chất và tài nguyên địa chất (địa chất, khoáng sản, kiến tạo, sinh khoáng, địa mạo, tiến hóa bồn trầm tích, sinh khoáng, địa chất biển, tài nguyên nước dưới đất, …);
 • Vật lý địa cầu;
 • Địa lý (địa lý tự nhiên, tài nguyên và môi trường, …);
 • Khí tượng thủy văn, hải dương;
 • Tin học ứng dụng trong KHTĐ và MT;
 • Tai biến thiên nhiên và giải pháp phòng tránh;
 • Khoa học môi trường (khoa học, công nghệ, kỹ thuật môi trường, …).

Ngôn ngữ
Tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Thời gian và địa điểm
Ngày 29/11/2019, hội thảo tại Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh, 1 Mạc Đĩnh Chi, P. Bến Nghé,Q.1, TP.HCM.

Hình thức tổ chức

 • Phiên toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung, dự kiến 3 báo cáo: TS. Đỗ Tiến Dũng, GS.TS. Phan Văn Tân, GS.TS. Trần Thanh Hải.
 • Phiên tiểu ban: Các báo cáo thuyết trình và poster ở các tiểu ban.
 • Triển lãm về những thành tựu nghiên cứu.

Các báo cáo thuyết trình, poster và triển lãm phải gửi bản tóm tắt nội dung đến Ban tổ chức Hội thảo. Thời gian báo cáo thuyết trình không quá 25 phút kể cả thảo luận. Báo cáo poster được trình bày trên giấy A0.

Công bố khoa học

 • Proceeding của Hội thảo: Các báo cáo tóm tắt mở rộng của Hội thảo sẽ được xuất bản theo giấy phép xuất bản có mã số ISBN khoảng 1 tuần trước ngày Hội thảo.
 • Công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc gia uy tín: Những bài báo được chọn, gửi phản biện nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng trên số đặc biệt (Special Issue) của Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên san Các khoa học Trái đất và Môi trường (VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences).

Hình thức đăng ký
Báo cáo gửi Hội thảo dạng tóm tắt mở rộng bằng tiếng Việt, không quá 4 trang A4, định dạng theo hướng dẫn tại website hội thảo: http://carees-conf.nafosted.gov.vn/call-for-paper

Thực địa
Tùy thuộc vào số lượng đăng ký sẽ tổ chức thực địa. Dự kiến:

 • Địa điểm: Cần Giờ.
 • Thời gian: 30/11/2019.

Phí tham gia

 • Ban tổ chức không thu lệ phí báo cáo tham gia.
 • Lệ phí đi thực địa: ….. đồng/người

Thông tin liên hệ
Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM – 1 Mạc Đĩnh Chi, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
Website:

Email: carees.conf@gmail.com
Điện thoại ban thư ký: 
0909009346 – Nguyễn Hoàng Nguyên.
0903366183 – Võ Thị Hồng Quyên.