VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2019

27-09-2019

Ngày 27/9/2019, Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển viên chức năm 2019.

Nội dung chi tiết thông báo vui lòng xem tại đây.

Tải biểu mẫu đăng ký dự tuyển tại đây.

Nguồn: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM