VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Danh sách dự tuyển viên chức năm 2019

28-10-2019

Ngày 28/10/2019, Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách dự tuyển viên chức năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây.

LIÊN KẾT