VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Danh sách dự tuyển viên chức năm 2019

28-10-2019

Ngày 28/10/2019, Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh công bố danh sách dự tuyển viên chức năm 2019.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tại đây.