VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triệu tập ứng viên tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2019

06-11-2019

Ngày 06/11/2019, Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Triệu tập ứng viên tham dự xét tuyển viên chức vòng 2.

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.