VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

14-11-2019

Ngày 14/11/2019, Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.

LIÊN KẾT