VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

14-11-2019

Ngày 14/11/2019, Viện Địa lý Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019.

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.