VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công khai tài chính năm 2019

14-11-2019

Ngày 14/11/2019, Phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả Công khai tài chính năm 2019.

Chi tiết vui lòng tải file.

LIÊN KẾT