VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công khai tài chính năm 2019

14-11-2019

Ngày 14/11/2019, Phòng Quản lý tổng hợp Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh thông báo kết quả Công khai tài chính năm 2019.

Chi tiết vui lòng tải file.