VIỆN ĐỊA LÝ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN TỨC SỰ KIỆN TỔNG HỢP

11-03-2021
Ngày lễ Quốc tế phụ nữ và hưởng ứng tuần lễ áo dài Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh...
20-11-2020
Thông báo ...
22-02-2020
Báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở đề tài VAST 05.04/18-19...
18-02-2020
Viện Địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh phun khử trùng Nano Bạc phòng dịch COVID-19...
08-01-2020
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2020, ĐẠI HỘI CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2020...
03-12-2019
Hội thảo CAREES về nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường...
03-12-2019
Hai nhà khoa học Việt thuộc nhóm có trích dẫn cao nhất thế giới...
03-12-2019
Buổi chia sẻ với đoàn chuyên gia đến từ NASA về ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám trong giám sát thiên tai và môi trường...
03-12-2019
Hội thảo triển khai đề tài xây dựng cơ chế và mô hình liên kết vùng tây nam bộ trên cơ sở quản lý tài nguyên nước và phát triển nông nghiệp gắn liền với sinh kế hộ nông thôn: thí điểm vùng Đồng Tháp Mười...
03-12-2019
Báo cáo cấp cơ sở đề tài nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - ứng dụng thí điểm tại Bến Tre...